Sukutiedot

Rekisterinpitäjä Roivainen-Roivas-Roivanen sukuseura ry

Henkilötietosi Puolison tiedot
Etu- ja sukunimi
Katuosoite
Postinumero ja -toimipaikka
Sähköposti
Puhelinnumero
Syntymäaika ja -paikka
Kuolinaika ja -paikka
Ammatti
Vihkimisaika ja -paikka

Vanhempasi

Isä Äiti
Etu- ja sukunimi
Syntymäaika ja -paikka
Kuolinaika ja -paikka
Ammatti
Vihkimisaika ja -paikka

Isovanhempasi

Isoisä Isoäiti
Etu- ja sukunimi
Syntymäaika ja -paikka
Kuolinaika ja -paikka
Ammatti
Vihkimisaika ja -paikka

Lapset

Etu- ja sukunimi Syntymäaika ja paikka Kuolinaika ja -paikka

Suostumus

Olen antanut yllä olevat tiedot ja suostun, että ne merkitään suvun jäsenistä pidettävään luetteloon ja niitä saa käyttää sukuseuran tarkoitusperiä edistävään julkaisutoimintaan.
Muilta tässä ilmoitetuilta olen saanut vastaavan suostumuksen
Ilmoittajan nimi Postiosoite Puhelin tai Sähköposti

Olen vastaanottanut suostumuksen
Sukutietolomakkeen käsittelijä täyttää

Päivämäärä Tiedot saatu
Vastaanottajan nimi Postiosoite Puhelin tai Sähköposti

Lisätiedot