KIRJOITUSKUTSU 2020

Roivainen-Roivas-Roivanen -sukuseuran hallitus päätti marraskuun kokouksessaan käynnistää kirjoituskutsun ”Roivaisten sisällissota”. Tarkoituksena on koota suvun jäseniltä aikalais- ja muistitietoa vuoden 1918 sisällissodan tapahtumista.  Innoituksena tälle kutsulle on ensi kesän sukuseuran kesätapaaminen Lahden Hennalassa. Hennalassa sijaitsi Suomen sisällissodan jälkeen vankileiri, jossa oli vangittuna 13 000 punaista.

Pyydämme sukuseuran jäseniltä 30.3. 2020 mennessä tekstejä sisällissodasta oman perheen ja läheisten näkökulmasta. Tekstin pituudelle ei ole määritelty merkki- tai sivumäärää, mutta käytännössä ne voisivat olla 2-20 A4-sivuisia, 1,5-rivivälillä kirjoitettuja Word-tiedostoja. Mikäli tietokonetta ei ole käytössä, tekstin voi toimittaa myös käsinkirjoitettuna versiona seuran sihteerille Irene Roivaiselle os. Tillikatu 11, 33710 Tampere.

Tekstissä on tärkeää kertoa, kenen kuvauksiin ja muistoihin tarinat perustuvat (isovanhempien, vanhempien tms.). Perustuvatko kuvaukset suullisiin kertomuksiin, kirjeisiin, päiväkirjoihin tai muihin dokumentteihin. Kirjoitusten tyyli on vapaa, tärkeintä on kertoa oman perheen ja suvun kokemusten kautta tästä kipeästä vaiheesta kansakuntamme historiassa.

Muistakaa lisätä kirjoituksen loppuun omat tietonne: nimi, osoite ja puhelinnumero. Aihe on edelleen arkaluontoinen, joten mikäli haluatte, ettei nimenne tule julkisuuteen, laittakaa lisäksi mukaan nimimerkki.

Tekstit käydään huolella läpi, analysoidaan ja otteita niistä julkaistaan sukuseuran Roiva-lehdessä vuoden 2020 numerossa. Seuralla on oikeus hyödyntää aineistoa myös muussa julkaisutoiminnassaan.  Kirjoituksia esitellään Lahden kesäkokouksessa. Kirjoittajista valitaan arpomalla tunnustuksen saajat. Huomionosoitukset jaetaan sukutuotteina hallituksen päättämällä tavalla.

Tervetuloa mukaan!

Seuran hallituksen puolesta, sihteeri Irene Roivainen

Tervetuloa uusituille kotisivuille!

Toivomme, että kotisivut antavat sukutietojen lisäksi iloa ja virkistystä. Toivomme myös, että ne parantavat seuran palveluiden saatavuutta ja käytettävyyttä sekä innostavat sukututkimuksen pariin.

Sukuseuran hallituksen puolesta

Urho Roivanen